Ki mit tud?

Ha úgy érzi, hogy nem tud mindent a sikeres pályázat kommunikációs vonatkozásairól, akkor olvassa el az alábbi anyagokat!

Általánosságban

 • A nyilvánossági elemek célja, hogy tájékoztassa a lakosságot arról, mi minden előnnyel jár a gazdaság és a civil élet, a köz számára az európai uniós tagság. Ebből a szempontból tehát a teljes lakosság a célcsoport.
 • Ezek elemek a projekt forrásszerzését hivatottak reklámozni és nem magát a projektet.
 • A nyilvánossági projektelem szakaszolása miatt fontos, hogy a nyilvánosság biztosításnak feltételei, beszerzése már a projekt elején megtörténjen, mert bizonyos esetekben problémát okozhat, hogy az előkészítési típusú tevékenységek nem zárulnak le a megvalósítás kezdetéig. Tehát a kommunikációs tervnek és az aloldalnak (valamint nagy projektek esetében a a különböző kiadványoknak és a lakossági fórum lebonyolításának) meg kell valósulniuk mire befejeződik a projekt előkészítési szakasza.
 • Ezt leginkább a kivitelezés közbeszerzési eljárásához, vagy ha nincs közbeszerzés, akkor, a kiviteli tervek elkészültéhez és a kivitelezési szerződéskötéshez lehet kötni, de figyelni kell rá, hogy ha van olyan szolgáltatás, ami már a megvalósítás megkezdését eredményezi, akkor már addigra el kell ezeknek készülni. A tábla – habár elvileg nem előkészítési fázisban esedékes – a gyakorlatban ugyan ide tartozik, ahogy a KTK/Arculati kézikönyv külön ki is hangsúlyozza.
 • Teljesítés igazolás minden esetben a megvalósulást követően állítható ki. Ez leginkább a sajtómegjelenések esetében jelenhet gondot, mert ahol kötelező a médiamegjelenés vásárlása ott nem a vásárlás időpontja a teljesítés ideje, hanem a megjelenés még akkor is, ha a szállító tulajdonképpen már elvégezte a feladatát. Ellenben ahol csak a közlemény kiküldése a teljesítés alapja, ott lehet a megjelenésnél korábbi számlázás, bár ott sem célszerű.

Honlap-aloldal

 • Alapvetés, hogy mindig a kedvezményezett honlapján legyen az aloldal, akkor is, ha más jogi konstrukcióban pályázik. A SZ2020 logó legyen kint valahol a főoldalon, arra kattintva pedig nyíljon meg az aloldal.
 • A legegyszerűbb, de mégis látványos tartalom lehet a tábla, a látványterv és egy rövid leírás a projektről, majd időről időre kerüljön fel egy kép a kivitelezésről, mérföldkövekről, esetleg rövid hír.
 • Természetesen az arculati kézikönyvben jelzett logók („Infoblokk”) fontosak, és nem szabad elfeledkezni a TÉRKÉPTÉR-ről sem.

Sajtóközlemények és a média

 • Az első és legfontosabb gyakorlati feladat egy releváns sajtólista összegyűjtése a célmédiumokkal, hiszen az elszámolás során a teljesítés alapfeltétele a legtöbb esetben a ezen anyagok kiküldése.
 • A nyilvánosság biztosításának elemei ugyan megkötik a kezünket, de mindig érdemes megpróbálni valódi hírértékkel bíró sajtóközleményeket kiküldeni, így elérhető, hogy legyen megjelenés, és ne csak a spam listán végezzük.
 • Az 500 millió forintnál magasabb támogatásösszegű infrastrukturális projektek és a kiemelt pályázatok esetében vásárolni is kell médiamegjelenést.

Rendezvények

 • Ezek a leginkább költségigényesebb elemek, ahol az elszámoláshoz tételes fotódokumentációra, jelenléti ívre, meghívó mintára, a meghívó kiküldését alátámasztó címlistára van szükség.

Marketing, PR és a nyilvánosság

 • Fontos szakmai és közbeszerzési oldalról is, hogy tisztában legyünk a marketing és a nyilvánosság lehatárolásával. Erre vonatkozóan az alábbi táblázat szolgálhat támpontként .


Marketing: Célja a létrejövő fejlesztés eredményeinek hatékony kihasználása, a kitűzött célok megvalósulása, a vállalt indikátorok elérése. Nyilvánosság biztosítása: Célja az Európai Unió és a Magyar állam társfinanszírozásának bemutatása, a projekt átláthatóságának segítése, az érintett lakosság tájékoztatása.
Megjelenések újságokban, szakmai lapokban PR-cikkek Fotózás online képeslapküldő szolgáltatás számára Sajtóközlemény Fotódokumentáció
Általános cél Hozzájárul a Kedvezményezett és annak megújításának megismertetéséhez.
Hozzájárul a projekt termékké alakításához.Hozzájárul a pályázatban vállalt indikátorok eléréséhez.
A beruházás finanszírozását segítő Európai Unió és Magyar állam szerepének hangsúlyozása.
A beruházás átláthatóságának biztosítása.Az érintett lakosság tájékoztatása.
A projekt pénzügyi elszámolásának és a támogatások lehívásának segítése.
A projekt megvalósulásának teljes körű dokumentálása.
Konkrét cél Az összeállított médiamix olvasóinak elérése. A médiamix összeállításakor a célcsoportokat figyelembe kell venni. A Kedvezményezettről, a pozicionálási céloknak megfelelő kép kialakítása, a nyújtott szolgáltatások illő bemutatása. Prémium minőségű művészi fotókkal a Kedvezményezettnek és környezetének bemutatása, a képeslapküldő rendszer technikai paramétereinek megfelelően. A közvélemény és az érintett lakosság tájékoztatása.A projekt átláthatóságának biztosítása.Az Európai Unió és a Magyar állam szerepének bemutatása. A projekt előrehaladásának teljes körű dokumentálása.A pénzügyi elszámolás segítése, bizonyos munkalépések elvégzésének igazolása.
Formai kötöttség A forma hirdetés, a konkrét látványterveket a kreatív tervezési szakaszban kell meghatározni. A formai kötöttségeket a médium szabja meg, ahol a hirdetés megjelenik. Figyelembe kell venni a marketingtevékenység keretében elkészítendő arculati kézikönyv szabályait, valamint az általános marketing-alapelveket és a megbízó igényeit. A forma hirdetés, a konkrét látványterveket a kreatív tervezési szakaszban kell meghatározni. A formai kötöttségeket a médium szabja meg, ahol a PR-cikk megjelenik. Figyelembe kell venni a marketingtevékenység keretében elkészítendő arculati kézikönyv szabályait, valamint az általános marketing-alapelveket és a megbízó igényeit. Figyelembe kell venni a megbízó igényeit, a fotóknak a már felújított Kedvezményezettről és környezetéről kell szólnia, a fotóknak művészieknek, esztétikusnak kell lennie, alkalmasnak és méltónak a képeslapküldés céljaira. Az Sz2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. dokumentum pontosan definiált paraméterei szerint. Adott paraméterek megjelenés alapján. A megfelelő logókkal ellátva. A megkövetelt adatokat feltüntetve. Alkalmasnak kell lennie A projektmegvalósításhoz kapcsolódó elszámolás és a támogatás lehívásának segítésére. Alkalmasnak kell lennie Az Európai Unió szerepének bemutatására.
Megvalósításhoz szükséges kompetenciák Kreatív tervezésben szerzett tapasztalat, médiaelemzői ismeretek, médiumokkal ápolt kapcsolatok, targetálási, pozicionálási ismeretek, az elkészülendő Arculati kézikönyv ismerete. PR-tevékenység terén szerzett tapasztalat, újságírással, szerkesztéssel kapcsolatos ismeretek. Épületfotózásban szerzett ismeretek és tapasztalat. Műtermi és műtermen kívüli fotózási ismeretek és tapasztalat. Esztétikai érzék. Az Sz2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és az Sz2020 Arculati kézikönyv c. dokumentumok átfogó ismerete, a dokumentumokhoz kapcsolódó mellékletek, a rendelkezésre álló és kötelezően használandó sablonok ismerete, az elszámolás szabályainak ismerete. Állandó részvétel a projektben.A műszaki megvalósítás értékelése és a fontos részletek fotózása.Teljes körű fotódokumentáció készítése.Prioritás a pénzügyi elszámolás szempontja.